ÜRETİM

Tohum:

Tohumlar, hasat dönemi olan Ekim ayında kendi ağaçlarımızdan toplanmakta ve kış süresince serin yerde muhafaza edilerek çimlenmeleri sağlanmaktadir. Çimlenmesi tamamlanan tohumlar, sonrasında 5-10 cm derinlikte fidanliğa aktarılır.

Aşılama:

Fidanlar 6 ay sonra 60 cm boya ulaştıklarında göz aşısı uygulaması yapılmaktadır.  

Dikim:

Fidanlar, aşılandıktan 18 ay sonra araziye aktarılmakta 7x5 m dikim mesafesi ile 60x60 cm derinlik-genişlikte dikilmektedir. En önemli husus, dikim esnasında uygun miktarda tozlayıcının da araziye aktarılmalıdır.

Sulama:

Cevizler, merkezi otomasyon damlama sulama sistemiyle sulanmaktadır. Sulama, kaynagi kışın yağan kar ve yagmur suları olan toplam 200 bin ton kapasiteli yapay sulama göletlerinden yapılmaktadır.

Budama:

Ceviz ağaçları ilk 5 yıl yoğun budama gerektirmez ama 6 yaşından sonra taç şekli verilince ve meyve vermeye başlayınca, sık dallar çıkarılır ve ağacın iç kısmına güneş girmesi sağlanır. Ceviz ağacı 10 yaşına geldiği zaman meyve verme kapasitesinin maksimuma ulaşır. Bu dönemde mahsül kaybı yaşamamak icin aşırı budamadan kacınılmalıdır.

İlaçlama:

Ağacların hastalık ve zararlılardan korunması için Mayıs-Ağustos arası düzenli ilaçlama yapılmakta. Ek olarak, güneş zararına karşı kaolin uygulaması yapılmaktadır.

Gübreleme:

Cevizler, dikimden itibaren 5-6 yaşına kadar yaz dönemlerinde azot (N)’a gereksinim duymaktadır. Bu yıllarda azotlu gübre takviyesi ile ağaçların iyi büyümesi ve gelişimi sağlanır.

5-6 yaşından itibaren yine azotla birlikte ağaçlar meyve vermeye başladığı zaman, meyve kalitesini arttırmak için fosfor ve potasyum uygulaması yapmak gereklidir.

Bu gübrelere ilaveten dekara 1,5 ton çiftlik gübresi verilmesi hem toprağın yapısını iyileştirmesi hem de ağaçların büyüme gelişmesine olumlu etki yapması sebebiyle faydalı olacaktır.

Hasat:

Ataman Çiftliği cevizleri; ekim ayinda silkeleme makineleri ile hasat edilmekte ve hasat makineleri ile toplanmaktadır, Sonrasında kabuk soyma makinesinden geçirilerek, ideal %8 nem’in sağlanacağı kurutma makinesinde kurutulur. Böylelikle cevizin dayanıklılığı arttırılarak, küflenmenin önüne geçilmekte, meyve kalitesi korunmakta ve uzun süre saklanılması sağlanmaktadır.

İdeal oranda kurutulan cevizler kalibrasyon makinesinden geçirilerek farklı ebatlarda gruplandırılmakta ve satışa sunulmaktadır.